Inspelen op de uitdagingen van de veranderende bouwsector

Fabrikanten van bouwmaterieel worden geconfronteerd met verschillende problemen, waaronder de constante roep van klanten en wetgevers om verbeterde efficiëntie en productiviteit. Dit wordt gecombineerd met de voortdurende wens om de totale eigendomskosten te verlagen. De belangrijkste drijfveren om deze schijnbaar onverenigbare doelstellingen te bereiken zijn connectiviteit, automatisering en digitalisering.

 

Met de goedkeuring van fase V-emissienormen in heel Europa in 2019 krijgen machinefabrikanten te maken met verdere wijzigingen in de regelgeving die de schadelijke uitlaatemissies verder zullen beperken. De EU-normen van fase V zijn in 2019 in heel Europa ingevoerd voor motoren met een vermogen van minder dan 56 kW en meer dan 130 kW, waarbij motoren in het populaire segment van 56 tot 130 kW vanaf 2020 aan de norm voldoen.

 

Fase V bestrijkt een veel bredere groep motoren en brandstoftypes en brengt veel stationaire toepassingen, zoals generatoren en brekers, onder de regelgeving.

 

Hierop vooruitlopend hadden veel motorleveranciers al roetfilters (DPF), selectieve katalytische reductie (SCR) met een dieseluitlaatvloeistofadditief (DEF) zoals AdBlue, en gekoelde uitlaatgasrecirculatie (EGR) geïntroduceerd. Al deze oplossingen vereisen vaak het gebruik van speciale oliën en smeermiddelen, alsook zwavelarme brandstoffen die werken met brandstofinjectiesystemen onder ultrahoge druk.

 

De behoefte aan uitgebreide nabehandeling van uitlaatgassen heeft geleid tot een groei in zowel uitlaatsystemen als machinekoelpakketten, aangezien veel bouwmachines werken met minimale fysieke luchtverplaatsing.

 

Door het gebruik van verbeterde smeermiddelen, zoals Texaco Delo, hebben fabrikanten de onderhoudsintervallen kunnen verlengen, zodat de meeste machines nu minstens 500 uur kunnen werken tussen het verversen van de motorolie. Hydraulische filtratie en verbeteringen aan de oliën hebben ook geleid tot olieverversingsintervallen tot 5.000 uur, waarbij filterverversingen nu in veel gevallen meer dan 2.000 uur bedragen

 

Zelfs de regelmatige dagelijkse en wekelijkse controles worden verlengd, met verbeterde smeermiddelen zoals Texaco Delo en geïmpregneerde bussen, waardoor de smeerintervallen tot 500 uur worden verlengd. Dit is met name van belang voor de verhuursector, waar exploitanten minder streng kunnen zijn bij het handhaven van regelmatige onderhoudsschema's.

 

Naarmate het bouwmaterieel geavanceerder wordt, komen reparatie- en onderhoudscontracten (O&M) steeds vaker voor. Veel contracten omvatten regelmatige monsterneming van motor-, hydraulische, as- en transmissieoliën voor analyse, zodat frequente beoordeling van slijtage binnen het onderdeel of de assemblage gebruikelijk is.

 

Dit voorspellend onderhoud geeft dealers en machine-eigenaars toegang tot een schat aan informatie die helpt om de levensduur van de apparatuur te verzekeren en dure defecten te vermijden

Hoeveel weet je over koelvloeistoffen?

Misschien gebruikt u niet de juiste koelvloeistof? Een aantal problemen met dieselmotoren en de dure stilstand die daaruit voortvloeit, kan te wijten zijn aan storingen in het koelsysteem.

Motoren die de laatste jaren ingrijpend zijn aangepast om te voldoen aan de nieuwste emissievoorschriften in Europa, produceren nu veel grotere hoeveelheden warmte en zijn daardoor veel gevoeliger voor problemen met de koelvloeistof.

Zoiets eenvoudigs als het gebruik van de juiste koelvloeistof kan potentiële problemen en de noodzaak van stilstand van het voertuig voorkomen. In veel gevallen bieden verlengde levensduur koelvloeistoffen een betere bescherming tegen hittegerelateerde motorproblemen. Deze koelvloeistoffen raken niet zo snel uitgeput als conventionele producten en vereisen geen dure supplementaire koelvloeistofadditieven (SCA's) of vooraf gevulde koelvloeistoffilters.

Voor gebruik op de weg en in het terrein zijn er twee hoofdtypen verlengde levensduur koelvloeistoffen die de warmteoverdracht kunnen maximaliseren en tegelijkertijd metalen koelsystemen kunnen beschermen. De juiste keuze hangt af van de toepassing:

- Nitrietvrije koelvloeistoffen bieden bescherming zonder metalen oppervlakken aan te tasten, een vereiste voor de meeste fabrikanten van voertuigen voor gebruik op de openbare weg - Nitriethoudende koelvloeistoffen kunnen nog steeds worden gebruikt in sommige specifieke toepassingen voor terreinvoertuigen, dankzij hun motorbeschermende eigenschappen en verbeterde bescherming tegen cavitatie van de cilindervoering

Koelvloeistoffen met verlengde levensduur zijn vaak het antwoord voor zware dieselmotoren voor gebruik op en naast de weg, omdat ze ontworpen zijn om het koelsysteem beter te beschermen tegen lagere totale kosten. Bij de keuze van een koelvloeistof moet deze het volgende kunnen aantonen:

- Warmteoverdrachtseigenschappen - Antivries- en verdampingsbescherming - Corrosie en bescherming van onderdelen van het koelsysteem

Met de juiste koelvloeistof van Texaco Delo en het aanbevolen onderhoud van de koelvloeistof kunt u problemen en storingen aan het koelsysteem, de kosten ervan en de extra impact van stilstandtijd helpen voorkomen.

 

 

Als blijk van dank

New product alert!

Texaco breidde het Havoline ProDS gamma uit met de door Renault goedgekeurde Havoline ProDS RN SAE 0W-20 en RN SAE 5W-30 motoroliën en Texaco Havoline ProDS V SAE 0W-30 - geschikt voor een brede reeks van Volkswagen en Audi voertuigen en lichte bestelwagens. En de gloednieuwe Havoline DCT versnellingsbakolie voor transmissies met natte koppeling heeft fabrieksgoedkeuringen van BMW en Volkswagen.

Prettige feesten

 

Het jaar 2020 stelt ons allen voor bijzondere uitdagingen. Maar het heeft ons ook laten zien dat we in tijden van crisis boven onszelf uit kunnen stijgen.

Wij werden geconfronteerd met vele beperkingen en velen van ons werden tot het uiterste gedreven, zowel in menselijk als in zakelijk opzicht.

Daarom willen wij u dit jaar in het bijzonder bedanken voor uw vertrouwen, uw trouw en uw samenwerking.

Wij wensen u een goede gezondheid voor het nieuwe jaar, een vredig kerstfeest en een succesvolle start van het jaar.

Die neuen Texaco Delo 600 ADF-Öle von Chevron reduzieren das Verstopfen von DPF in Bergbaumotoren der Stufe V.

Das neu eingeführte Motoröl Texaco Delo 600 ADF enthält eine „revolutionäre“ neue Additivtechnologie und Produktlinie, mit der die Verstopfung des Dieselpartikelfilters (DPF) erheblich reduziert werden soll. Verlängerung der DPF-Lebensdauer um das bis zu 2,5-fache für einen 3 Prozentigen Vorteil bei der Kraftstoffeinsparung gegenüber der Lebensdauer der Ausrüstung.

Texaco Delo 600 ADF mit OMNIMAX ™, einer von Chevron patentierten Technologie, ist laut Angaben des Unternehmens das erste Hochleistungs-Motoröl, das die Rußbildung in DPF-Filtern drastisch reduzieren kann und „dazu beiträgt, sowohl dem Motor als auch den Emissionen einen hervorragenden Systemschutz zu bieten System. Texaco Delo 600 ADF mit Chevrons patentierter OMNIMAX ™ -Technologie eignet sich sowohl für den Einsatz auf der Autobahn als auch im Gelände und enthält nur 0,4% Sulfatierte Asche – weit weniger als die API- und ACEA-Grenze von 1% Sulfatierter Asche, wie sie in vielen aktuellen schweren Produkten zu finden ist -Duty Motoröle. “

Diese neue Produktlinie und die additive Technologie tragen dazu bei, die Verstopfungsrate von DPF drastisch zu reduzieren. Dies führt zu einer verlängerten DPF-Lebensdauer, weniger häufigen DPF-Regenerationszyklen und trägt zu einem um 3% verbesserten Kraftstoffverbrauch über die Lebensdauer der Geräte bei.

Die Entwicklung des Texaco Delo 600 ADF beruhte auf dem Wunsch, sicherzustellen, dass Kunden für Off-Highway-Anwendungen möglichst niedrige Betriebskosten erzielen und die Emissionsvorschriften einhalten können. Die europäischen Normen der Stufe I für Motoren, die in mobilen Nicht-Straßenmaschinen (NRMM) verwendet werden, wurden 1999 eingeführt. Im Laufe der Jahre wurden die Anforderungen an NOx und Partikel strenger, wodurch die Ausrüstung weitaus sauberer wurde.

Während Stufe III und Stufe IV zu einer begrenzten Verwendung von DPFs führten, treibt Stufe V die weit verbreitete Einführung von DPFs voran, die sehr effektiv zur Reduzierung der Partikelemissionen beitragen können, jedoch regelmäßig gereinigt werden müssen, um nicht brennbare Materialien zu entfernen, die sich im Laufe der Zeit ansammeln.

Rommel Atienza, Global Commercial Brand Manager von Chevron, sagte: „Der Nachteil von DPFs ist, dass ihr Betrieb den Kraftstoffverbrauch von Natur aus erhöht, um sicherzustellen, dass genügend Wärme erzeugt wird, um den angesammelten Ruß abzubrennen. Dies hat Kosten, nicht nur die mit diesen Geräten verbundenen Vorabkosten und die zahlreichen Sensoren und Dosiereinheiten, die sie ermöglichen, sondern auch die laufenden Betriebs- und Wartungskosten. “

Er fügt hinzu: „Texaco Delo 600 ADF reduziert die Verstopfungsrate von DPF erheblich, um die DPF-Lebensdauer um das bis zu 2,5-fache zu verlängern. Dies führt zu einem Vorteil von 3% Kraftstoffeinsparung gegenüber der Lebensdauer der Geräte und zu erheblichen Einsparungen für die Kunden.“

Die Wartung moderner Abgasreinigungssysteme hatte auch erhebliche Auswirkungen auf die Autobahnindustrie. Obwohl DPF-Systeme seit vielen Jahren in Betrieb sind, werden immer noch Betriebsprobleme gemeldet. In einer von Texaco Lubricants in Auftrag gegebenen Britischen Umfrage für 2020 gaben 67% der Befragten Probleme mit den Emissionskontrollsystemen an, darunter viele, die sich speziell auf die DPF bezogen. Tatsächlich gab fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer an, dass sie eine manuelle Regeneration des DPF erzwingen mussten, um seinen Betrieb im Betrieb wiederherzustellen – eine ungeplante Wartungsmaßnahme, die den LKW von der Straße fernhält und außer Betrieb setzt und die auch erforderlich ist Verbrennung von Kraftstoff. DPF-Blockaden, die gereinigt oder ausgetauscht werden mussten, waren die am häufigsten gemeldeten Probleme.

Da DPF-Systeme jetzt nicht nur für Personenwagen, sondern auch für Bau-, Bergbau-, Steinbruch-, Stromerzeugungs-, Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden, kann man davon ausgehen, dass ähnliche Probleme auftreten wie bei LKW und Der Verkehrssektor wird an anderer Stelle gemeldet. “

Der DPF sammelt bis zu 98% der Partikelemissionen in Form von Ruß und Asche, von denen der größte Teil während typischer DPF-Regenerationszyklen verbrannt wird. Das Ascheelement ist jedoch ein nicht brennbares Material, das aus metallischen Schmierstoffadditiven gewonnen wird. Dies bedeutet, dass die DPF-Verstopfungen im Laufe der Zeit verstopfen und Geräte- und Flottenbesitzer gezwungen sind, Einheiten außer Betrieb zu setzen, um die DPF-Funktion wiederherzustellen, was zu Wartungskosten und Produktivitätsverlusten führt . Wenn sich im DPF zu viel Ruß und Asche ansammelt, kann die große Menge an Wärme, die durch Regeneration erzeugt wird, zu DPF-Schäden führen, wobei der Austausch mehrere tausend Pfund kostet. DPF-Verstopfung erhöht den Motorgegendruck und die Regenerationszyklen, was zu einem höheren Kraftstoffverbrauch führt.

Aber es geht nicht nur um DPF-Schutz, sagt Chevron. Der Texaco Delo 600 ADF erfüllt oder übertrifft die ACEA E6-, E9- und OEM-Spezifikationen “und hat in Industrie-, OEM- und Feldtests eine hervorragende Oxidationsstabilität bewiesen, die die Möglichkeit bietet, die Motorölablassintervalle zu verlängern. Texaco Delo 600 ADF teilt die Langlebigkeit der Texaco Delo 400-Produkte und bietet außerdem einen hervorragenden Verschleißschutz für den Ventiltrieb und eine hervorragende Leistung bei der Kolbenablagerung. “

Vergessen wir nicht, dass dies ein Motoröl ist, und wir haben auch beim Motorschutz eine bemerkenswerte Leistung gesehen, die den Wert erhöht, den Delo 600 ADF den Kunden bringen wird.“ Die vollständige Delo 600 ADF-Linie war ab dem 1. Juli 2020 erhältlich und umfasst Delo 600 ADF 15W-40 und Delo 600 ADF 10W-30.